Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor ieder die gebruik maakt van deze website.

Alle informatie die op deze website wordt getoond, is met zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan MooiWaar niet instaan voor volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Wij behouden ons het recht om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Wij behouden ons ook het recht om de website te veranderen of te beeindigen.

Wij doen er alles aan om misbruik te voorkomen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor schade

MooiWaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on) bereikbaarheid van de website.