Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MooiWaar

 

(Wil je snel iets weten? Kijk bij klantenservice / veel gestelde vragen.)

 

Toepasselijkheid (Algemeen)
MooiWaar is ingeschreven bij de KvK in Rotterdam onder nummer: 53493397.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met MooiWaar. Door te bestellen geeft Koper aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Verkoper. Zowel Verkoper als Koper erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving.

MooiWaar behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

De internetsite van MooiWaar richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.


Het aanbod
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en dit wordt duidelijk vermeld bij het artikel.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

De overeenkomst

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, per email of post is verzonden naar het door de Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.

Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Mooiwaar zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.


Prijzen
De prijzen zijn inclusief 21 % btw en uitgedrukt in euro’s.

De prijzen die zijn onder € 50,- exclusief verzendkosten. Onder het bedrag van € 50,- wordt er een bedrag in rekening gebracht die afhangt van envelop of pakket en in Nederland of andere landen. De verzendkosten varieren tussen €2,95 en €7,50. Meer informatie over de verzendkosten, vind u terug onder klantenservice / verzenden & retourneren.

Betaling
In deze webshop kan de Koper betalen d.m.v. vooruitbetaling en de betaling moet binnen 5 dagen binnen zijn. De Koper kan kiezen uit drie mogelijkheden:

1. Via bankoverschrijving.
2. iDeal (internetbankieren)
3. PayPal (creditcard betaling)

1. Bankoverschrijving: indien Koper hiervoor kiest ontvangt hij/zij een bevestigingsmail met daarin de betalingsinstructies. Hierin vraagt verkoper om het totaalbedrag bij vooruitbetaling te voldoen aan: MooiWaar.nl, Rabobank rekeningnummer 1460.40.643 te Vlaardingen o.v.v. het order/bestelnummer.

2. iDeal: iedereen die bankiert via een Nederlandse bankrekening kan kiezen voor deze betaalmethode. Nadat het bestelformulier is ingevuld en u op de verzendknop heeft geklikt, wordt u naar een beveiligde betalingsomgeving van uw eigen bank geleid. Het totaalbedrag staat al ingevuld en u hoeft alleen met uw inloggegevens en unieke TAN-code de betaling te bevestigen. iDeal is een zeer veilige en veel gebruikte betalingsmethode die wordt gegarandeerd door de Nederlandse banken. Na de betaling ontvangt u per email een bevestiging van uw bestelling.

3. PayPal: indien u heeft gekozen voor betaling via PayPal wordt u in een separate e-mail doorverwezen naar de website van PayPal waar u op geheel veilige wijze kunt betalen met uw credit card. Deze email ontvangt u na de standaard bevestigingsmail.

Het is mogelijk dat MooiWaar de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreidt.


Levering en leveringstijd
Bestelde artikelen worden na ontvangst van betaling zo snel mogelijk geleverd. Het streven is binnen 2 werkdagen (48 uur), maar dit geldt niet als fatale termijn. De maximale levertijd zal 21 werkdagen bedragen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een artikel niet op voorraad is of niet binnen 21 werkdagen kan worden geleverd, wordt de Koper hiervan binnen 14 werkdagen geïnformeerd en de mogelijkheid geboden de bestelling kosteloos te annuleren.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.


Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze aan de Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door de Koper aan te wijzen derden wordt gebracht.


Ruilen en retourneren
Na ontvangst van gekochte artikelen heeft de Koper een bedenktijd van 10 dagen. Wanneer het niet aan de verwachting voldoet, kan de Koper het artikel binnen 10 werkdagen na ontvangst retour sturen, hierna is de koop definitief, voorwaarde is wel dat het artikel in de originele verpakking, voorzien is van de bijbehorende labels, en in ongeschonden- en ongebruikte staat retour ontvangen wordt door de Verkoper. Uitzondering hier op zijn afgeprijsde artikelen en oorbellen deze kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.  Wanneer de Koper gebruik maakt van het retourrecht, verplicht de Koper zich het artikel deugdelijk te verpakken en franco aan de Verkoper toe te sturen. Retourzendingen moeten per email worden aangemeld bij de klantenservice. Retournering is pas mogelijk nadat de Koper een akkoord heeft ontvangen via email van de Verkoper. Nadat de Verkoper het artikel in ongeschonden- en originele staat heeft ontvangen, zal de Verkoper het gehele aankoopbedrag zoals vermeld staat op de meegeleverde factuur, overmaken binnen dertig dagen op een door de Koper te noemen bank- of gironummer.


Eigendomsvoorbehoud
Na volledige betaling is het product eigendom van de Koper.

Garantie en aansprakelijkheid
De Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

 

Klachten
Natuurlijk doen wij er alles aan om u als klant tevreden te stellen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze producten of diensten, dan kunt u dit melden aan onze klantenservice. Wij zullen dan eerst in overleg met u proberen tot een goede oplossing te komen. Als u uw klacht per mail stuurt, krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw klacht. In ieder geval krijgt u van ons binnen 14 dagen na ontvangstdatum van uw klacht antwoord over de afhandeling van uw klacht. Als het geschil niet naar tevredenheid opgelost kan worden, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel Waarborg. Tegen betaling van € 25,- doet deze onafhankelijke commissie een bindende uitspraak in uw zaak. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u uw € 25,- terug.